Anasayfa
Knight
Silkroad
Minecraft
ria2 banner
  • FORUMDAKİ TÜM VIP REKLAM ALANLARI ÜCRETSİZDİR BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLA.
    ALL PREMIUM ADS ARE FREE ON THIS PLATFORM FOR DETAILS CLICK HERE.

TRSRO Tüm [REHBER] Mesajları

Merhabalar,
sizler için TRSRO Media.pk2 içerisinde yer alan [REHBER] yazılarının tamamını derledim. İşinize yarayan şeyler olabilir.
En önemli 4 tanesi 115,116,117,118.
Media.pk2 de Korece ve Türkçe mevcuttu. Ben Korece'den İngilizce'ye çevirip İngilizce ve Türkçe olarak paylaşmak istedim çünkü Türkçeler biraz anlaşılmaz çevrilmiş.
Lafı uzatmadan, buyrun;

1​
[Guide] NPCs in the game inform you of useful information.[Rehber] Oyunda NPC fazlasıyla bilgi sunar.
2​
[Guide] There are armor, armor, and robe.[Rehber] Savunma gereçleri zırh, deri ve cüppe olarak ayrılır.
3​
[Guide] Talk to the Saigon NPC to cross the Hwang Hanaru in China.[Rehber] Sarı nehri geçmek istiyorsanız tekneci NPC ile konuşun.
4​
[Guide] Bing-based qigong has the effect of freezing (freezing) or slowing (freezing) enemies.[Rehber] Buz Sınıfı'nın qigong becerileri donma veya düşmanı yavaşlatmada etkilidir.
5​
[Guide] Brain-based qigong techniques have the effect of lowering the enemy's evasion (electric shock).[Rehber] Gök gürültüsü Sınıfı'nın qigong becerileri düşmanın kaçmasını azaltmada etkilidir. (elektrik şok)
6​
[Guide] Hwa-based qigong inflicts additional damage (burn).[Rehber] Ateş Sınıfı'nın qigong becerileri düşmana ek hasar (yanma) verir.
7​
[Guide] Swords and spears are weapons with strong magical attack power.[Rehber] Kılıç ve mızrağın güçlü büyülü saldırı gücü vardır.
8​
[Guide] Do and Daedo are weapons with strong physical attack power.[Rehber] Tek-el veya çift-el balta güçlü fiziksel saldırı gücüne sahiptir.
9​
[Guide] Armor is an armor with high physical defense.[Rehber] Zırh yüksek fiziksel savunma gücüne sahiptir.
10​
[Guide] Dobok is an armor with high magic defense.[Rehber] Cüppe yüksek büyülü savunma gücüne sahiptir.
11​
[Guide] The more experience you get when you catch a strong monster, but the risk is high.[Rehber] Canavar ne kadar güçlü olursa o kadar deneyim kazanırsınız ama bu daha risklidir.
12​
[Guide] You can increase your mastery level with skill points.[Rehber] becerilik levelini beceri puanı ile arttırabilirsiniz.
13​
[Guide] In order to learn the skill, you need to raise the mastery level.[Rehber] Yeni bir beceri öğrenmek için Uzmanlık levelini arttırmanız gerekmektedir.
14​
[Guide] If you press another skill while using the skill, a reservation is made.[Rehber] Bir beceri kullanırken başka bir beceriye tıklarsanız diğeri saklanır.
15​
[Guide] Arrows must be equipped to use the bow.[Rehber] Yay kullanmak için ok kuşanmanız gerekmektedir.
16​
[Guide] You can invite a party to the other party through [/party invitation character name] in the chat window.[Rehber] Sohbet penceresinde ad girerek başka bir oyuncuyu partinize katılmaya davet edebilirsiniz.[/partiye davet edilen karakter adı].
17​
[Guide] You can request an exchange to the other party through [/exchange character name] in the chat window.[Rehber] Sohbet penceresinde [/takas yapılacak karakter adı] girerek takas için başvuruda bulunabilirsiniz .
18​
[Guide] If there are not enough empty slots in your inventory, you will no longer be able to [Exchange].[Rehber] Envanterinize yeterince boş alanınız olmadığında [Takas] imkânsızdır.
19​
[Guide] If you check Refusal to exchange in the game settings of the option, you will not receive an exchange request.[Rehber] Seçenek menüsünde Takas'ı kapatırsanız başka bir oyuncudan Takas başvurusu almazsınız.
20​
[Guide] You can check the event guide again through the notification tab in the help window.[Rehber] Event rehberini yardım penceresinin bildiri tab'ında yeniden okuyabilirsiniz.
21​
[Guide] Most shortcuts can be changed through input settings in [Options].[Rehber] Çoğu kısayol tuşu [Seçenekler] menüsünde Konfigürasyon Girişi ile değiştirilebilir .
22​
[Guide] If the strength is high, the recovery amount of the HP potion increases, and if the intelligence is high, the recovery amount of the MP potion increases.[Rehber] Gücünüzü yüksekse HP ilacı artar. Zekânız yüksekse MP ilacı artar.
23​
[Guide] If the physical balance is high, the damage increases during a physical attack.[Rehber] Fiziksel dengeniz yüksekse fiziksel saldırı gücünüz artar.
24​
[Guide] If the magic balance is high, the damage increases during a magic attack.[Rehber] Büyülü dengeniz yüksekse büyülü saldırı gücünüz artar.
25​
[Guide] If the power is high, the physical balance increases and the magic balance decreases.[Rehber] Gücünüz yüksekse fiziksel dengeniz artarken büyülü dengeniz azalır.
26​
[Guide] If the intelligence is high, the magic balance increases, and the physical balance decreases.[Rehber] Zekânız yüksekse büyülü dengeniz artarken fiziksel dengeniz azalır.
27​
[Guide] If it is frozen, it cannot move for a certain period of time.[Rehber] Dondurulduğunuz zaman bir süre hareket edemezsiniz.
28​
[Guide] When it becomes frostbite, movement speed and attack speed are slowed for a certain period of time.[Rehber] Buz kesmesi durumunda çeviklik ve saldırı gücünüz yavaşlar
29​
[Guide] When it becomes burned, it continuously receives damage for a certain period of time.[Rehber] Yandığınız zaman bir süreliğine zarar görürsünüz.
30​
[Guide] When the electric shock occurs, the evasion rate decreases for a certain period of time.[Rehber] Elektrik şokla kaçma imkânınız azalır.
31​
[Guide] If you recover HP in a zombie state, you will receive damage.[Rehber] Zombi olduğunuzda HP yedeklerseniz biraz zarar görürsünüz.
32​
[Guide] If you raise the mastery level, the attack power increases when the weapon is equipped.[Rehber] Uzmanlık levelinizi arttırsanız silah kuşandığınızda saldırı gücünüz artar.
33​
[Guide] The whisper is [$object ID (one space) to say].[Rehber] Şu şekilde fısıldayabilirsiniz: [$Diğer partinin ID'si (boşluk) söylemek istediğiniz şey].
34​
[Guide] If you do not want to see the Assistant function, go to [Game Settings] in [Options] and turn off the `Guide] function.[Rehber] Rehber'i görmek istemiyorsanız Seçenek menüsünden [Oyun Ayarları] na gidiniz ve [Rehber] fonksiyonunu kapatınız.
35​
[Guide] When seated, HP / MP recovery amount increases quickly.[Rehber] Otururken HP ve MP'niz daha hızlı artar.
36​
[Guide] If you set the experience value to equal distribution, up to 8 people can participate in the party.[Rehber] Deneyimi eşit şekilde dağıtmayı seçerseniz partiye en fazla 8 oyuncu katılabilir.
37​
[Guide] Up to 4 people can participate in the party by setting the experience value to each acquisition.[Rehber] Deneyimi bireysel kazanç olarak ayarlarsınız partiye en fazla 4 oyuncu katılabilir.
38​
[Guide] Party members outside the party limit distance are displayed as inactive in the quick party window, and experience or items are not distributed.[Rehber] Parti uzaklık sınırını aşan parti üyeniz hızlı parti penceresinde gri gözükür ve deneyim ya da item dağıtılmaz.
39​
[Guide] Pets/vehicles/vehicles can be summoned and used by purchasing orders from the stables.[Rehber] Hareket/Ulaşım uygun itemi alıp kullandığınızda mümkündür.
40​
[Guide] The character window can be opened by pressing the `C` key.[Rehber] Karakter penceresini açmak için `C` tuşuna basınız.
41​
[Guide] The inventory window can be opened by pressing the `I` key.[Rehber] Inventory'i açmak için `I` tuşuna basınız.
42​
[Guide] The skill window can be opened by pressing the `S` key.[Rehber] Beceri penceresini açmak için `S` tuşuna basınız.
43​
[Guide] The action window can be opened by pressing the `A` key.[Rehber] Eylem penceresini açmak için `A` tuşuna basınız.
44​
[Guide] The party window can be opened by pressing the `P` key.[Rehber] Parti penceresini açmak için `P` tuşuna basınız.
45​
[Guide] Quick slot groups can be switched with [F1] ~ [F4] keys.[Rehber] Hızlı bölme grubunu [F1] - [F4] tuşları ile değiştirebilirsiniz.
46​
[Guide] Party creation is possible from level 5.[Rehber] Parti yaratımı level 5'ten itibaren mümkündür.
47​
[Guide] You can leave your favorite screen as a picture file by pressing the `PrintScreen` key.[Rehber] İstediğiniz sahneyi grafik formatında kaydetmek için `PrintScreen` tuşuna basınız.
48​
[Guide] You can force attack another player by pressing [Alt] + [Left mouse button].[Rehber] [Alt] tuşu + [sol tıklama] ile başka bir oyuncuya güç kullanarak saldırabilirsiniz.
49​
[Guide] You can check the name of the dropped item by pressing the Z key.[Rehber] Zemindeki bir item adını kontrol etmek için `Z` tuşuna basınız.
50​
[Guide] You can change the camera point of view by pressing the `F9` key.[Rehber] Kamera açısını değiştirmek için `F9` tuşuna basınız.
51​
[Guide] The help window can be opened by pressing the `H` key.[Rehber] Yardım penceresini açmak için `H` tuşuna basınız.
52​
[Guide] If you press the `TAB] key while the ring gauge is full, the ring mode is activated.[Rehber] Vahşi savaşçı modu ibreniz tamamen doluyken [TAB` tuşuna basarsanız Vahşi savaşçı modu aktif hale gelir.
53​
[Guide] You can cancel the target's target window by pressing the `ESC` key.[Rehber] Hedef penceresini iptal etmek için `ESC` tuşuna basınız.
54​
[Guide] From character level 5, the experience value decreases upon death.[Rehber] Level 5'ten itibaren öldüğünüzde deneyim azalacaktır.
55​
[Guide] You can separate items by pressing [Shift] + [Left mouse button].[Rehber] İtemlerinizi ayırmak için `Shift] + [sol-tık] a basınız.
56​
[Guide] Automatically picking up items can be performed by pressing the `G` key.[Rehber] İtemlerin otomatik olarak toplanması için `G` tuşuna basınız.
57​
[Guide] The character's sitting/standing can be executed by pressing the `N` key.[Rehber] Karakterinizin oturması veya ayağa kalkması için `N` tuşuna basınız.
58​
[Guide] If you press the `X] key, you can use the mouse quick slot.[Rehber] Mouse hızlı bölmesini kullanmak için `X` tuşuna basınız.
59​
[Guide] When the character's level reaches 20, you can become a merchant, rogue, or hunter. (Rogue job is only available for adult servers).[Rehber] Level 20 olursanız Tüccar, hırsız veya avcı olabilirsiniz.
60​
[Guide] When you get off the vehicle, the vehicle disappears.[Rehber] Ulaşım aracından indiğinizde araç yok olur.
61​
[Guide] If you do not want to see the notification window function, go to [Game Settings] of [Options] and uncheck the `Notification window] allow check box.[Rehber] [Duyuru penceresi] ni görmek istemiyorsanız [Seçenekler] menüsünden [Oyun Ayarları] na gidiniz ve [Duyuru penceresi] ni kapatınız.
62​
[Guide] Hunters can also arrest phenomena criminals who are not in their profession.[Rehber] Avcı meslek icra etmeyen bir "aranan" kişiyi tutuklayabilir.
63​
[Guide] If you are fined, you will not be able to engage in vocational activities.[Rehber] Cezaya tabi tutulduysanız mesleğinizi yapamazsınız.
64​
[Guide] A player who makes a forced attack on a general user (or transport animal) without a conflict between classes becomes the perpetrator immediately after the attack. (Adult server only)[Rehber] Çatışma durumunda olmayan sıradan bir oyuncuya (veya ulaşım hayvanına) saldırırsanız, saldırının hemen ardından suçlu konumuna düşersiniz.
65​
[Guide] If you kill a public while in the state of the perpetrator, you will become a killer and you will be penalized. (Adult server only)[Rehber] Suçlu konumundayken sıradan bir insanı öldürüseniz katil olur ve ceza alırsınız.
66​
[Guide] If an ordinary person kills a user with a job status, he becomes a killer and is penalized. (Adult server only)[Rehber] Sıradan bir insanken herhangi bir meslek uygulayan bir oyuncuyu öldürürseniz katil olur ve ceza alırsınız.
67​
[Guide] Vehicles with an empty specialty inventory can be sold at the stall.[Rehber] Envanter sabit durum için boş olduğu takdirde ulaşım aracı satabilirsiniz.
68​
[Guide] You cannot attack merchants and vehicles with a single trade difficulty.[Rehber] Ticaret zorluğu 1 yıldız olan Tüccara ve aracına saldıramazsınız.
69​
[Guide] A pseudonym can be created through a job NPC, and is only used when performing job activities (merchant, rogue, hunter).[Rehber] Lakabınız Meslek NPC aracılığıyla yaratılabilir; herhangi bir meslek (Tüccar, hırsız, avcı) uygularken kullanılır.
70​
[Guide] If you equip the armor set, the basic movement speed is increased by 20%.[Rehber] Zırh kuşanmak olağan çevikliği %20 arttırır.
71​
[Guide] Equipping the Hogu set increases the basic movement speed by 10% and reduces MP consumption by 10% when using the skill.[Rehber] Deri seti kuşanmak olağan çevikliği %10 arttırır ve yetenek kullanımında MP tüketimini %10 azaltır.
72​
[Guide] When equipped with a uniform set, the basic movement speed increases by 20 percent. There is a 20 percent reduction in MP consumption when using skills.[Rehber] Cüppe seti kuşanmak olağan çevikliği %20 arttırır ve yetenek kullanımında MP tüketimini %20 azaltır.
73​
[Guide] Fines can be paid to hunter union members in each village.[Rehber] Her kasabada bulunan Avcı Birliği üyesine cezayı ödeyebilirsiniz.
74​
[Guide] You can change shortcuts related to vehicle/transport/pet control in Options->Input Settings.[Rehber] [Seçenekler] menüsünde Konfigürasyon Girişi ile Hareket / Ulaşım aracı / Pet Kontrolü kısayol tuşunu değiştirilebilirsiniz.
75​
[Guide] After removing the job equipment, you cannot equip the job equipment for 10 minutes.[Rehber] Meslek donanımını çıkardıktan 10 dakika içinde tekrar kuşanamazsınız.
76​
[Guide] From character level 20, it is possible to attack between users. (Adult server only)[Rehber] Başka bir oyuncuya ancak level 20'den sonra saldırabilirsiniz.
77​
[Guide] Press the `F12] key to disappear all interfaces, press it again to reappear.[Rehber] [F12` tuşuna basarak arabirimi gizleyin ve tekrar basarak gösterin.
78​
[Guide] The party matching window can be opened by pressing the `E` key.[Rehber] [E` tuşuna basarak Parti Arama penceresini açabilirsiniz.
79​
[Guide] A question mark flashing above the character's head indicates that you want to help someone. It can be activated in the action window [A].[Rehber] Karakterin kafasının üzerinde parlayan bir soru işareti karakterin birinden yardım almak istediğini anlatır. Eylem penceresinden [A] etkinleştirebilirsiniz.
80​
[Guide] The sprout mark next to the character's name is attached only when you are below level 19. Can be set in options.[Rehber] Karakter adının hemen yanında gösterilen tomurcuk işareti seviyesi 19 veya altı olan karakterlerde görünür. Bu, Seçenekler menüsünde ayarlanabilir.
81​
[Guide] Pets can be purchased from NPCs in the stables of each village.[Rehber] Her kasabadaki NPC ahır görevlisinden bir evcil hayvan satın alabilirsiniz.
82​
[Guide] Elixir items can enhance equipment items. It can be used through alchemy in the action window [A].[Rehber] İksirler ekipman öğelerinizi güçlendirebilir. Bunları Eylem penceresinden [A] simya aracılığıyla kullanabilirsiniz.
83​
[Guide] The potion automatic recovery window can be opened by pressing the `T` key. When you set the recovery value and potion to use, it automatically recovers the character.[Rehber] [T] ile Otomatik iyileşme penceresinde geçiş yapabilirsiniz. Potion tipini ve otomatik dozun başlatılacağı değeri ayarlayarak karakteri otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.
84​
[Guide] You can open the Item Mall by pressing the `F10` key.[Rehber] [F10` tuşuna basarak İtem Mall'u açın.
85​
[Guide] After wearing the trader's job clothes, load the trade item and log out, and the end count starts for 1 minute.[Rehber] Tüccar gereçlerine koyduktan sonra ve ticari maları yükledikten sonra oturum kapatırsanız 1 dakika geri sayımını etkinleştirir.
86​
[Guide] Rare items with star, moon, and sun seal options may sometimes drop when hunting monsters.[Rehber] Canavarları avlarken yıldız, ay ve güneş mührü seçenekleri ile birlikte nadir öğeleri yağmalayabilirsiniz.
87​
[Guide] The higher the weapon item enhancement grade, the more shiny the weapon surface.[Rehber] Silahları güçlendirme seviyesi yükseldikçe silahın yüzerindeki parıltı parlaklaşır.
88​
[Guide] The alchemy window can be opened by pressing the `Y` key.[Rehber] [Y` tuşuna basarak simya penceresini açabilirsiniz.
89​
[Guide] If the guild or alliance sentence is not displayed properly, check the firewall settings of the computer. The text may not look right because of the firewall.[Rehber] Guild veya müttefik amlemini göremezseniz, bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı ayarını kontrol edin. Buna güvenlik duvarının amblemi net göstermemesi sebebi olabilir.
90​
[Guide] You can check the quests you can perform by browsing the quest dictionary.[Rehber] Görev Kılavuzunu açarak yapabileceğiniz görevleri görüntüleyin.
91​
[Guide] You can check the quest dictionary by pressing the `H] key in the help window.[Rehber] Yardım penceresini [H] açarak Görev Kılavuzuna gözatın.
92​
[Guide] Experience distribution/item distribution In a party, you can perform quests with party members.[Rehber] Eğer Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirmişse, parti üyelerle görev yapabilirsiniz.
93​
[Guide] Players who are performing the same quest will have an EXP/item distribution party and perform a quest to obtain hunting or rotating items.[Rehber] Aynı görevde yer alan oyuncular Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirilmiş tarafta görev yaparsa, sırayla yağmalama yaparlar.
94​
[Guide] EXP Distribution/Item Equal Distribution Even if a player who is not performing the quest in the party hunts, the quest item can be dropped or the hunting count can be obtained.[Rehber] Aynı görevde yer almayan bir oyuncu Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirilmeyen tarafta yer alırsa, görev itemleri yine düşer ve görevde canavar ölümleri sayılır.
95​
[Guide] A monster with a mark above its head is a quest monster.[Rehber] Kafalarının üzerinde bir işaret görünen canavarlar görev canavarlardır.
96​
[Guide] Quest monsters are monsters that exist for quests and only perform quest-related actions and give less experience than normal monsters.[Rehber] Görev canavarlar özellikle görev için ayrılmıştır. Yalnızca görev ile ilgili işleri yaparlar ve daha düşük deneyim puan verirler.
97​
[Guide] In the party quest, all party members can acquire hunting counts or drop items.[Rehber] Bir parti görevinde tüm taraf üyeleri hesaplama için canavarları öldürebilir ve görev itemleri alabilir.
98​
[Guide] You can check the party quest by pressing the `Q` key. Party quests are displayed in green.[Rehber] Parti görevlerini görüntülemek için `Q` tuşuna basın. Parti görevleri yeşil renkte gösterilmiştir.
99​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the quest cannot be performed unless the party leader is performing the quest.[Rehber] Bir parti görevinde boyutsal ışınlama yer alıyorsa, parti lideri görev yapmadığı sürece görev yerine getirilemez.
100​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the party leader has the right to move to the representative.[Rehber] Boyutsal ışınlama yapılan bir parti görevinde parti lideri ışınlamayı kontrol eder.
101​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the party members meeting the conditions will dimensionally move together.[Rehber] Boyutsal ışınlama yapılan bir parti görevinde gereksinimleri karşılayan tüm parti üyeleri birlikte ışınlanır.
102​
[Guide] You can capture monsters through the quest. The captured monster loses its ego and follows the player.[Rehber] Görevlerde canavarları yakalayabilirsiniz. Yakalanan canavarlar bilinçlerini kaybeder ve oyuncuyu takip eder.
103​
[Guide] If another player kills a captured monster, it becomes Kao.[Rehber] Diğer oyuncuya ait yakalanan canavarın öldürülmesi sizi Kaos durumuna koyar.
104​
[Guide] COS is a name that refers to all means of transportation/transportation/pet existing in the Silk Road.[Rehber] COS terimi Silkroad Online'da bulunan araçlar / nakliyeler / pet için kullanılan toplu bir terimdir.
105​
[Guide] The European race has a style suitable for party play.[Rehber] Avrupa karakterler parti oyunu için uygundurü.
106​
[Guide] The European race's potion reuse time is 15 seconds, and the pill reuse time is the same as that of the Chinese race.[Rehber] Avrupa karakterleri için potion kullanımında yatışma süresi 15 saniyedir ve Universal pill ilacı için yatışma süresi Çinli için olan ile aynıdır.
107​
[Guide] European races can obtain a mastery level equal to character level X 2.[Rehber] Avrupa karakterlerinin Uzmanlık seviyesi karakter seviyesi x2'dir.
108​
[Guide] There are also skills in which the effect of the European race's buff skill disappears when the weapon is changed.[Rehber] Avrupa karakterlerinin bazı parlatma becerilerinin etkisi silahlar değiştirildiğinde kaybolur.
109​
[Guide] Warrior Mastery of the European race plays the role of a tank (defensive warrior) in the party.[Rehber] Avrupalı bir baş savaşçı bir tarafta tankerin görevini üstlenir (koruyucu savaşçı).
110​
[Guide] The Rogue Mastery of the European race plays the role of a fuller (to draw mobs) and a physical damage dealer in the party.[Rehber] Avrupalı bir Serseri bir çekicinin görevi ile (çete içi çekicilik) tarafta fiziksel hasar yetkilisi görevini üstlenir.
111​
[Guide] The Wizard Mastery of the European race acts as a magic damage dealer in the party.[Rehber] Avrupalı bir baş Sihirbaz tarafta sihir hasarı yetkilisi görevini üstlenir.
112​
[Guide] The Warlock Mastery of the European race plays the role of a debuffer (curse) that weakens the enemy at the party and strengthens the allies relatively.[Rehber] Avrupalı bir baş büyücü düşmanlarını zayıflatarak taraf içinde savunma kaldırma (lanet) görevini üstlenir ve dolayısıyla müttefikleri karşılaştırmalı olarak güçlendirir.
113​
[Guide] Bard Mastery of the European race plays the role of a buffer to strengthen allies by buffing them at the party.[Rehber] Avrupalı bir baş şair parlatma tılsımları ile müttefikleri güçlendirerek taraf içinde savunma görevini üstlenir.
114​
[Guide] Cleric Mastery of the European race blesses the party members at the party, recovers from abnormal conditions, and plays the role of a healer that replenishes HP and a buffer that gives buffs.[Rehber] Avrupalı bir baş vaiz iyileştirme görevini üstlenir ve taraf üyesinin anormal durumunu ortadan kaldırarak taraf içinde korunur ve müttefiklerin HP'sini geri yükler.
115​
[Guide] If one party member is added in a joint distribution party, you get 20% additional experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi ekstra parti üyesini getirirse, parti %20 ek DEN. kazanır
116​
[Guide] If you hunt monsters of level 5 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 30% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 5 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %30 ek DEN. kazanır.
117​
[Guide] If you hunt a monster with a level 7 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 60% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 7 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %60 ek DEN. kazanır.
118​
[Guide] If you hunt a monster with a level 9 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 90% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 9 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %90 ek DEN. kazanır.
119​
[Guide] If you hunt in an area with a joint distribution party, the party-type monster will be regenerated with a probability.[Rehber] Oto Dağıtım partisi bir alanda avlandığınızda, parti türü canavarlar belirli bir yeniden canlanma şansında tekrar canlanır.
120​
[Guide] Party-type monsters are stronger and have higher stamina than normal monsters, but their experience and item drop rates are high, helping the efficient hunting of joint distribution parties.[Rehber] Parti türü canavarlar standart canavarlardan daha büyük güç ve HP sergilediklerinde yüksek DEN. ile birlikte yüksek item düşme oranına sahip olarak Oto. Dağıtım tarafının etkili bir şekilde avlanma oturumuna yardımcı olurlar.
121​
[Guide] If you hunt a party-type monster with a lower level than you, you will receive a high penalty in terms of experience and item drop rates.[Rehber] Seviyesi sizin seviyenizden düşük olan parti türü bir canavarın avlanmasında DEN'de ve item düşürme oranında yüksek ceza alacaksınız.
122​
[Guide] If you use the invisible detection potion, you can detect stealth and invisible enemies.[Rehber] Görünürlük Saptama dozu gizlilik modunda bulunan veya görünmeyen düşmanlarınızı saptamanıza olanak sağlar.
123​
[Guide] Using the Purifying Pill heals one abnormal condition randomly. only! If the pill grade of the purification used is low, the higher grade status abnormality is not removed.[Rehber] Pill of Purification anormal bir durumu rastgele ortadan kaldırır. Ancak ilaç seviyesi düşükse, yüksek seviyeli anormal durum kaldırılmaz.
124​
[Guide] Essence of the dead can be used by anyone and transformed into a monster if the conditions for the level are met.[Rehber] Seviye gereksinimini karşılayan bir kişi Ölü esansını bir canavara çevirmek için kullanabilir.
125​
[Guide] Equipping a harp increases the total mana by 50%.[Rehber] Bir harp sahibi olmak toplam MP'nizi %50 artırır.
126​
[Guide] If you use a low-level skill on a high-level user or monster, the probability of getting the skill decreases, and the maintenance time is shortened even if you are caught in a state abnormality.[Rehber] Yüksek seviyeli bir karakterde veya canavarda düşük seviye beceri kullanılması başarı şansını azaltır ve beceri başarılı bir şekilde kullanılsa dahi süre azalır.
127​
[Guide] While holding down the V key, you can hide all of the users, monsters, and transport/transport methods.[Rehber] [V` tuşuna basılı tutarak oyuncu / canavarlar / araç / nakliyeleri gizleyin.
128​
[Guide] You can quickly use additional quick slots with SPACE + number keys.[Rehber] Boşluk + sayı tuşlarını kullanarak hızlıbölmeyle hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.
129​
[Guide] Options -> You can specify the target view key in the input setting section. When you press the target view key, the camera's viewpoint toward the specified target changes.[Rehber] Hedef Görüntü tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Hedef Görüntü tuşuna basmanız kamerayı seçilen hedefe çevirir.
130​
[Guide] You can set the latest target selection key in C85 Options -> Input Settings. Using the recent target selection key will target the target you have attacked most recently.[Rehber] Son Hedef tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Son Hedef tuşuna basmanız en son saldırdığınız hedefe kilitlenmenize olanak sağlar.
131​
[Guide] You can set the target target support key in the option -> Input setting. If you use the target target support key after catching the target, the target you selected will convert the target to the target you are currently holding.[Rehber] Yardım tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Herhangi birşeyi hedef aldıktan sonra Yardım tuşuna basmanız seçtiğiniz karakter ile şu anda hedeflenen hedefe değiştirmenize olanak sağlar.
132​
[Guide] You can set the auto target (enemy user) key in the option -> input setting. When using the auto target (enemy user) key, the nearest enemy user is targeted. This does not apply to monsters.[Rehber] Oto Hedef (Düşman Oyuncu) tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Oto Hedef (Düşman Oyuncu) tuşuna basmanız en yakındaki düşman oyuncuya kilitlenmenize olanak sağlar. Canavarlar hariç bırakılır.
133​
[Guide] Only European equipment items are dropped in Eastern Europe, Asia Minor, and Central Asia.[Rehber] Doğu Avrupa'da, Küçük Asya'da ve Orta Asya'da sadece Avrupalı itemler düşer.
134​
[Guide] Only Chinese equipment items will be dropped in China, West Station, and Tarim Basin.[Rehber] Çin, Batı Çin ve Tarim Basin'de sadece Çinli itemler düşer.
135​
[Guide] All Chinese and European equipment items can be dropped from monsters of level 40 or higher centering on the hottan.[Rehber] Hotan yakınında 40 veya üstü seviyedeki canavarlar hem Çinli hem de Avrupalı itemleri düşürebilir.
136​
[Guide] When playing a party, you need to be a little more considerate of your opponent and try to fulfill your role.[Rehber] Bir partide oynarken diğerlerini göz önünde bulundurmalı ve parideki görevinizi yerine getirirken dikkatli olmalısınız.
137​
[Guide] Quests to hunt a certain number of monsters will be able to be performed more quickly through a joint distribution party.[Rehber] Oto. Dağıtım partisini oynayarak canavar öldürme görevlerini hızlandırabilirsiniz.
138​
[Guide] European races can use the skill of the mastery only by holding a weapon suitable for the mastery.[Rehber] Avrupalı karakterler kendi üstünlüklerine uygun olarak üstünlük becerilerini kullanabilmeleri için silahları kullanmalıdırlar.
139​
[Guide] European races must raise their mastery for each class in order to wear the appropriate armor.[Rehber] Avrupalı karakterler üstünlüklerine uygun zırhı giymek amacıyla sınıfı ile ilgili üstünlük ortaya koymalıdır.
140​
[Guide] Some of the skills of the European races are added with secondary skills as the mastery level increases, so when using the skill, the reuse time is applied together.[Rehber] Bazı Avrupalı becerilerde üstünlük seviyesi arttıkça ikinci bir beceri de kazanırlar ve beceri kullanıldığında sakinleşme zamanı her iki beceri için de uygulanır.
141​
[Guide] If you fill the number of links or connections of the skill, you can no longer use the same skill. only! If the previously used skill disappears, it can be reused.[Rehber] Beceri bağlantısı dolu olduğunda, aynı beceri daha fazla etkiye sahip olmayacaktır. Bununla birlikte önceki kalıp tılsımı kaybolduğunda beceriyi tekrar kullanabilirsiniz.
142​
[Guide] Debuff skills or condition abnormalities that cannot be removed with the universal pill can be cured through purification pills.[Rehber] Koruma kaldırma becerileri ve İyileştirme İlaçları ile kaldırılamayan anormal durumlar Saflaştırma İlacı ile kaldırılabilir.
143​
[Guide] If you press the control + number keys, you can select the party member you belong to.[Rehber] Ctrl + sayı tuşuna basarak kendi guild üyeler seçebilri.
144​
[Guide] When you click the quest in the quest list, the related npc is displayed on the mini map and the entire map.[Rehber] Görev Listesinde bir göreve tıklamanız küçük haritada ve ana haritada görev ile ilgili NPC'leri gösterir.
145​
[Guide] The party leader of the party can check the mastery of the target to join through party matching and configure the party in the desired shape.[Rehber] Bir guild lideri Guild Arama sistemini kullanarak potansiyel guild üyesinin üstünlüğünü görüntüleyerek guildi istediği şekilde ayarlayabilir.
146​
[Guide] Special special products cannot be traded safely, but general special products are limited in safe trade.[Rehber] İndirimli Özel Ürünler Güvenli Ticarete konamaz, fakat Standart Özel Ürünler Güvenli Ticarete kısıtlı bir şekilde konabilir.
147​
[Guide] Equipping the Light Armor set increases movement speed by 10% and decreases MP consumption by 10%.[Rehber] Bir light armor donatmak hareket hızını %10 artırır ve MP maliyetini %10 azaltır.
148​
[Guide] Equipping a robe set increases movement speed by 20% and decreases MP consumption by 20%.[Rehber] Bir rob seti donatmak hareket hızını %20 artırır ve MP maliyetini %20 azaltır.
149​
[Guide] In order to enter the forgotten world, you must destroy the dimensional pillars that are generated with a low probability during hunting, and use the dimensional hall items that can be obtained through the summoned ratkey monster.[Rehber] Unutulmuş Dünya'ya girebilmek için, av sırasında karşına pek çıkmayan Dimension Pillar'ları yok etmeli, yok ettiğinde çağrılan Envy canavarını yenmeli ve ondan edindiğin Boyut Deliği'ni kullanmalısın.
150​
[Guide] Talisman items that can be obtained in the Forgotten World can be registered in the Collection Book, and when the collection is completed, you can receive a reward through NPC.[Rehber] Unutulmuş Dünya'da ele geçirilen tılsım item'leri Collection Book'lara atanabilir. Oyuncu, bir koleksiyonu tamamladığında bir NPC'den ödülünü alabilir.
 
Merhabalar,
sizler için TRSRO Media.pk2 içerisinde yer alan [REHBER] yazılarının tamamını derledim. İşinize yarayan şeyler olabilir.
En önemli 4 tanesi 115,116,117,118.
Media.pk2 de Korece ve Türkçe mevcuttu. Ben Korece'den İngilizce'ye çevirip İngilizce ve Türkçe olarak paylaşmak istedim çünkü Türkçeler biraz anlaşılmaz çevrilmiş.
Lafı uzatmadan, buyrun;

1​
[Guide] NPCs in the game inform you of useful information.[Rehber] Oyunda NPC fazlasıyla bilgi sunar.
2​
[Guide] There are armor, armor, and robe.[Rehber] Savunma gereçleri zırh, deri ve cüppe olarak ayrılır.
3​
[Guide] Talk to the Saigon NPC to cross the Hwang Hanaru in China.[Rehber] Sarı nehri geçmek istiyorsanız tekneci NPC ile konuşun.
4​
[Guide] Bing-based qigong has the effect of freezing (freezing) or slowing (freezing) enemies.[Rehber] Buz Sınıfı'nın qigong becerileri donma veya düşmanı yavaşlatmada etkilidir.
5​
[Guide] Brain-based qigong techniques have the effect of lowering the enemy's evasion (electric shock).[Rehber] Gök gürültüsü Sınıfı'nın qigong becerileri düşmanın kaçmasını azaltmada etkilidir. (elektrik şok)
6​
[Guide] Hwa-based qigong inflicts additional damage (burn).[Rehber] Ateş Sınıfı'nın qigong becerileri düşmana ek hasar (yanma) verir.
7​
[Guide] Swords and spears are weapons with strong magical attack power.[Rehber] Kılıç ve mızrağın güçlü büyülü saldırı gücü vardır.
8​
[Guide] Do and Daedo are weapons with strong physical attack power.[Rehber] Tek-el veya çift-el balta güçlü fiziksel saldırı gücüne sahiptir.
9​
[Guide] Armor is an armor with high physical defense.[Rehber] Zırh yüksek fiziksel savunma gücüne sahiptir.
10​
[Guide] Dobok is an armor with high magic defense.[Rehber] Cüppe yüksek büyülü savunma gücüne sahiptir.
11​
[Guide] The more experience you get when you catch a strong monster, but the risk is high.[Rehber] Canavar ne kadar güçlü olursa o kadar deneyim kazanırsınız ama bu daha risklidir.
12​
[Guide] You can increase your mastery level with skill points.[Rehber] becerilik levelini beceri puanı ile arttırabilirsiniz.
13​
[Guide] In order to learn the skill, you need to raise the mastery level.[Rehber] Yeni bir beceri öğrenmek için Uzmanlık levelini arttırmanız gerekmektedir.
14​
[Guide] If you press another skill while using the skill, a reservation is made.[Rehber] Bir beceri kullanırken başka bir beceriye tıklarsanız diğeri saklanır.
15​
[Guide] Arrows must be equipped to use the bow.[Rehber] Yay kullanmak için ok kuşanmanız gerekmektedir.
16​
[Guide] You can invite a party to the other party through [/party invitation character name] in the chat window.[Rehber] Sohbet penceresinde ad girerek başka bir oyuncuyu partinize katılmaya davet edebilirsiniz.[/partiye davet edilen karakter adı].
17​
[Guide] You can request an exchange to the other party through [/exchange character name] in the chat window.[Rehber] Sohbet penceresinde [/takas yapılacak karakter adı] girerek takas için başvuruda bulunabilirsiniz .
18​
[Guide] If there are not enough empty slots in your inventory, you will no longer be able to [Exchange].[Rehber] Envanterinize yeterince boş alanınız olmadığında [Takas] imkânsızdır.
19​
[Guide] If you check Refusal to exchange in the game settings of the option, you will not receive an exchange request.[Rehber] Seçenek menüsünde Takas'ı kapatırsanız başka bir oyuncudan Takas başvurusu almazsınız.
20​
[Guide] You can check the event guide again through the notification tab in the help window.[Rehber] Event rehberini yardım penceresinin bildiri tab'ında yeniden okuyabilirsiniz.
21​
[Guide] Most shortcuts can be changed through input settings in [Options].[Rehber] Çoğu kısayol tuşu [Seçenekler] menüsünde Konfigürasyon Girişi ile değiştirilebilir .
22​
[Guide] If the strength is high, the recovery amount of the HP potion increases, and if the intelligence is high, the recovery amount of the MP potion increases.[Rehber] Gücünüzü yüksekse HP ilacı artar. Zekânız yüksekse MP ilacı artar.
23​
[Guide] If the physical balance is high, the damage increases during a physical attack.[Rehber] Fiziksel dengeniz yüksekse fiziksel saldırı gücünüz artar.
24​
[Guide] If the magic balance is high, the damage increases during a magic attack.[Rehber] Büyülü dengeniz yüksekse büyülü saldırı gücünüz artar.
25​
[Guide] If the power is high, the physical balance increases and the magic balance decreases.[Rehber] Gücünüz yüksekse fiziksel dengeniz artarken büyülü dengeniz azalır.
26​
[Guide] If the intelligence is high, the magic balance increases, and the physical balance decreases.[Rehber] Zekânız yüksekse büyülü dengeniz artarken fiziksel dengeniz azalır.
27​
[Guide] If it is frozen, it cannot move for a certain period of time.[Rehber] Dondurulduğunuz zaman bir süre hareket edemezsiniz.
28​
[Guide] When it becomes frostbite, movement speed and attack speed are slowed for a certain period of time.[Rehber] Buz kesmesi durumunda çeviklik ve saldırı gücünüz yavaşlar
29​
[Guide] When it becomes burned, it continuously receives damage for a certain period of time.[Rehber] Yandığınız zaman bir süreliğine zarar görürsünüz.
30​
[Guide] When the electric shock occurs, the evasion rate decreases for a certain period of time.[Rehber] Elektrik şokla kaçma imkânınız azalır.
31​
[Guide] If you recover HP in a zombie state, you will receive damage.[Rehber] Zombi olduğunuzda HP yedeklerseniz biraz zarar görürsünüz.
32​
[Guide] If you raise the mastery level, the attack power increases when the weapon is equipped.[Rehber] Uzmanlık levelinizi arttırsanız silah kuşandığınızda saldırı gücünüz artar.
33​
[Guide] The whisper is [$object ID (one space) to say].[Rehber] Şu şekilde fısıldayabilirsiniz: [$Diğer partinin ID'si (boşluk) söylemek istediğiniz şey].
34​
[Guide] If you do not want to see the Assistant function, go to [Game Settings] in [Options] and turn off the `Guide] function.[Rehber] Rehber'i görmek istemiyorsanız Seçenek menüsünden [Oyun Ayarları] na gidiniz ve [Rehber] fonksiyonunu kapatınız.
35​
[Guide] When seated, HP / MP recovery amount increases quickly.[Rehber] Otururken HP ve MP'niz daha hızlı artar.
36​
[Guide] If you set the experience value to equal distribution, up to 8 people can participate in the party.[Rehber] Deneyimi eşit şekilde dağıtmayı seçerseniz partiye en fazla 8 oyuncu katılabilir.
37​
[Guide] Up to 4 people can participate in the party by setting the experience value to each acquisition.[Rehber] Deneyimi bireysel kazanç olarak ayarlarsınız partiye en fazla 4 oyuncu katılabilir.
38​
[Guide] Party members outside the party limit distance are displayed as inactive in the quick party window, and experience or items are not distributed.[Rehber] Parti uzaklık sınırını aşan parti üyeniz hızlı parti penceresinde gri gözükür ve deneyim ya da item dağıtılmaz.
39​
[Guide] Pets/vehicles/vehicles can be summoned and used by purchasing orders from the stables.[Rehber] Hareket/Ulaşım uygun itemi alıp kullandığınızda mümkündür.
40​
[Guide] The character window can be opened by pressing the `C` key.[Rehber] Karakter penceresini açmak için `C` tuşuna basınız.
41​
[Guide] The inventory window can be opened by pressing the `I` key.[Rehber] Inventory'i açmak için `I` tuşuna basınız.
42​
[Guide] The skill window can be opened by pressing the `S` key.[Rehber] Beceri penceresini açmak için `S` tuşuna basınız.
43​
[Guide] The action window can be opened by pressing the `A` key.[Rehber] Eylem penceresini açmak için `A` tuşuna basınız.
44​
[Guide] The party window can be opened by pressing the `P` key.[Rehber] Parti penceresini açmak için `P` tuşuna basınız.
45​
[Guide] Quick slot groups can be switched with [F1] ~ [F4] keys.[Rehber] Hızlı bölme grubunu [F1] - [F4] tuşları ile değiştirebilirsiniz.
46​
[Guide] Party creation is possible from level 5.[Rehber] Parti yaratımı level 5'ten itibaren mümkündür.
47​
[Guide] You can leave your favorite screen as a picture file by pressing the `PrintScreen` key.[Rehber] İstediğiniz sahneyi grafik formatında kaydetmek için `PrintScreen` tuşuna basınız.
48​
[Guide] You can force attack another player by pressing [Alt] + [Left mouse button].[Rehber] [Alt] tuşu + [sol tıklama] ile başka bir oyuncuya güç kullanarak saldırabilirsiniz.
49​
[Guide] You can check the name of the dropped item by pressing the Z key.[Rehber] Zemindeki bir item adını kontrol etmek için `Z` tuşuna basınız.
50​
[Guide] You can change the camera point of view by pressing the `F9` key.[Rehber] Kamera açısını değiştirmek için `F9` tuşuna basınız.
51​
[Guide] The help window can be opened by pressing the `H` key.[Rehber] Yardım penceresini açmak için `H` tuşuna basınız.
52​
[Guide] If you press the `TAB] key while the ring gauge is full, the ring mode is activated.[Rehber] Vahşi savaşçı modu ibreniz tamamen doluyken [TAB` tuşuna basarsanız Vahşi savaşçı modu aktif hale gelir.
53​
[Guide] You can cancel the target's target window by pressing the `ESC` key.[Rehber] Hedef penceresini iptal etmek için `ESC` tuşuna basınız.
54​
[Guide] From character level 5, the experience value decreases upon death.[Rehber] Level 5'ten itibaren öldüğünüzde deneyim azalacaktır.
55​
[Guide] You can separate items by pressing [Shift] + [Left mouse button].[Rehber] İtemlerinizi ayırmak için `Shift] + [sol-tık] a basınız.
56​
[Guide] Automatically picking up items can be performed by pressing the `G` key.[Rehber] İtemlerin otomatik olarak toplanması için `G` tuşuna basınız.
57​
[Guide] The character's sitting/standing can be executed by pressing the `N` key.[Rehber] Karakterinizin oturması veya ayağa kalkması için `N` tuşuna basınız.
58​
[Guide] If you press the `X] key, you can use the mouse quick slot.[Rehber] Mouse hızlı bölmesini kullanmak için `X` tuşuna basınız.
59​
[Guide] When the character's level reaches 20, you can become a merchant, rogue, or hunter. (Rogue job is only available for adult servers).[Rehber] Level 20 olursanız Tüccar, hırsız veya avcı olabilirsiniz.
60​
[Guide] When you get off the vehicle, the vehicle disappears.[Rehber] Ulaşım aracından indiğinizde araç yok olur.
61​
[Guide] If you do not want to see the notification window function, go to [Game Settings] of [Options] and uncheck the `Notification window] allow check box.[Rehber] [Duyuru penceresi] ni görmek istemiyorsanız [Seçenekler] menüsünden [Oyun Ayarları] na gidiniz ve [Duyuru penceresi] ni kapatınız.
62​
[Guide] Hunters can also arrest phenomena criminals who are not in their profession.[Rehber] Avcı meslek icra etmeyen bir "aranan" kişiyi tutuklayabilir.
63​
[Guide] If you are fined, you will not be able to engage in vocational activities.[Rehber] Cezaya tabi tutulduysanız mesleğinizi yapamazsınız.
64​
[Guide] A player who makes a forced attack on a general user (or transport animal) without a conflict between classes becomes the perpetrator immediately after the attack. (Adult server only)[Rehber] Çatışma durumunda olmayan sıradan bir oyuncuya (veya ulaşım hayvanına) saldırırsanız, saldırının hemen ardından suçlu konumuna düşersiniz.
65​
[Guide] If you kill a public while in the state of the perpetrator, you will become a killer and you will be penalized. (Adult server only)[Rehber] Suçlu konumundayken sıradan bir insanı öldürüseniz katil olur ve ceza alırsınız.
66​
[Guide] If an ordinary person kills a user with a job status, he becomes a killer and is penalized. (Adult server only)[Rehber] Sıradan bir insanken herhangi bir meslek uygulayan bir oyuncuyu öldürürseniz katil olur ve ceza alırsınız.
67​
[Guide] Vehicles with an empty specialty inventory can be sold at the stall.[Rehber] Envanter sabit durum için boş olduğu takdirde ulaşım aracı satabilirsiniz.
68​
[Guide] You cannot attack merchants and vehicles with a single trade difficulty.[Rehber] Ticaret zorluğu 1 yıldız olan Tüccara ve aracına saldıramazsınız.
69​
[Guide] A pseudonym can be created through a job NPC, and is only used when performing job activities (merchant, rogue, hunter).[Rehber] Lakabınız Meslek NPC aracılığıyla yaratılabilir; herhangi bir meslek (Tüccar, hırsız, avcı) uygularken kullanılır.
70​
[Guide] If you equip the armor set, the basic movement speed is increased by 20%.[Rehber] Zırh kuşanmak olağan çevikliği %20 arttırır.
71​
[Guide] Equipping the Hogu set increases the basic movement speed by 10% and reduces MP consumption by 10% when using the skill.[Rehber] Deri seti kuşanmak olağan çevikliği %10 arttırır ve yetenek kullanımında MP tüketimini %10 azaltır.
72​
[Guide] When equipped with a uniform set, the basic movement speed increases by 20 percent. There is a 20 percent reduction in MP consumption when using skills.[Rehber] Cüppe seti kuşanmak olağan çevikliği %20 arttırır ve yetenek kullanımında MP tüketimini %20 azaltır.
73​
[Guide] Fines can be paid to hunter union members in each village.[Rehber] Her kasabada bulunan Avcı Birliği üyesine cezayı ödeyebilirsiniz.
74​
[Guide] You can change shortcuts related to vehicle/transport/pet control in Options->Input Settings.[Rehber] [Seçenekler] menüsünde Konfigürasyon Girişi ile Hareket / Ulaşım aracı / Pet Kontrolü kısayol tuşunu değiştirilebilirsiniz.
75​
[Guide] After removing the job equipment, you cannot equip the job equipment for 10 minutes.[Rehber] Meslek donanımını çıkardıktan 10 dakika içinde tekrar kuşanamazsınız.
76​
[Guide] From character level 20, it is possible to attack between users. (Adult server only)[Rehber] Başka bir oyuncuya ancak level 20'den sonra saldırabilirsiniz.
77​
[Guide] Press the `F12] key to disappear all interfaces, press it again to reappear.[Rehber] [F12` tuşuna basarak arabirimi gizleyin ve tekrar basarak gösterin.
78​
[Guide] The party matching window can be opened by pressing the `E` key.[Rehber] [E` tuşuna basarak Parti Arama penceresini açabilirsiniz.
79​
[Guide] A question mark flashing above the character's head indicates that you want to help someone. It can be activated in the action window [A].[Rehber] Karakterin kafasının üzerinde parlayan bir soru işareti karakterin birinden yardım almak istediğini anlatır. Eylem penceresinden [A] etkinleştirebilirsiniz.
80​
[Guide] The sprout mark next to the character's name is attached only when you are below level 19. Can be set in options.[Rehber] Karakter adının hemen yanında gösterilen tomurcuk işareti seviyesi 19 veya altı olan karakterlerde görünür. Bu, Seçenekler menüsünde ayarlanabilir.
81​
[Guide] Pets can be purchased from NPCs in the stables of each village.[Rehber] Her kasabadaki NPC ahır görevlisinden bir evcil hayvan satın alabilirsiniz.
82​
[Guide] Elixir items can enhance equipment items. It can be used through alchemy in the action window [A].[Rehber] İksirler ekipman öğelerinizi güçlendirebilir. Bunları Eylem penceresinden [A] simya aracılığıyla kullanabilirsiniz.
83​
[Guide] The potion automatic recovery window can be opened by pressing the `T` key. When you set the recovery value and potion to use, it automatically recovers the character.[Rehber] [T] ile Otomatik iyileşme penceresinde geçiş yapabilirsiniz. Potion tipini ve otomatik dozun başlatılacağı değeri ayarlayarak karakteri otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.
84​
[Guide] You can open the Item Mall by pressing the `F10` key.[Rehber] [F10` tuşuna basarak İtem Mall'u açın.
85​
[Guide] After wearing the trader's job clothes, load the trade item and log out, and the end count starts for 1 minute.[Rehber] Tüccar gereçlerine koyduktan sonra ve ticari maları yükledikten sonra oturum kapatırsanız 1 dakika geri sayımını etkinleştirir.
86​
[Guide] Rare items with star, moon, and sun seal options may sometimes drop when hunting monsters.[Rehber] Canavarları avlarken yıldız, ay ve güneş mührü seçenekleri ile birlikte nadir öğeleri yağmalayabilirsiniz.
87​
[Guide] The higher the weapon item enhancement grade, the more shiny the weapon surface.[Rehber] Silahları güçlendirme seviyesi yükseldikçe silahın yüzerindeki parıltı parlaklaşır.
88​
[Guide] The alchemy window can be opened by pressing the `Y` key.[Rehber] [Y` tuşuna basarak simya penceresini açabilirsiniz.
89​
[Guide] If the guild or alliance sentence is not displayed properly, check the firewall settings of the computer. The text may not look right because of the firewall.[Rehber] Guild veya müttefik amlemini göremezseniz, bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı ayarını kontrol edin. Buna güvenlik duvarının amblemi net göstermemesi sebebi olabilir.
90​
[Guide] You can check the quests you can perform by browsing the quest dictionary.[Rehber] Görev Kılavuzunu açarak yapabileceğiniz görevleri görüntüleyin.
91​
[Guide] You can check the quest dictionary by pressing the `H] key in the help window.[Rehber] Yardım penceresini [H] açarak Görev Kılavuzuna gözatın.
92​
[Guide] Experience distribution/item distribution In a party, you can perform quests with party members.[Rehber] Eğer Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirmişse, parti üyelerle görev yapabilirsiniz.
93​
[Guide] Players who are performing the same quest will have an EXP/item distribution party and perform a quest to obtain hunting or rotating items.[Rehber] Aynı görevde yer alan oyuncular Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirilmiş tarafta görev yaparsa, sırayla yağmalama yaparlar.
94​
[Guide] EXP Distribution/Item Equal Distribution Even if a player who is not performing the quest in the party hunts, the quest item can be dropped or the hunting count can be obtained.[Rehber] Aynı görevde yer almayan bir oyuncu Oto. Deneyim Paylaşım / Oto. İtem Paylaşımi etkinleştirilmeyen tarafta yer alırsa, görev itemleri yine düşer ve görevde canavar ölümleri sayılır.
95​
[Guide] A monster with a mark above its head is a quest monster.[Rehber] Kafalarının üzerinde bir işaret görünen canavarlar görev canavarlardır.
96​
[Guide] Quest monsters are monsters that exist for quests and only perform quest-related actions and give less experience than normal monsters.[Rehber] Görev canavarlar özellikle görev için ayrılmıştır. Yalnızca görev ile ilgili işleri yaparlar ve daha düşük deneyim puan verirler.
97​
[Guide] In the party quest, all party members can acquire hunting counts or drop items.[Rehber] Bir parti görevinde tüm taraf üyeleri hesaplama için canavarları öldürebilir ve görev itemleri alabilir.
98​
[Guide] You can check the party quest by pressing the `Q` key. Party quests are displayed in green.[Rehber] Parti görevlerini görüntülemek için `Q` tuşuna basın. Parti görevleri yeşil renkte gösterilmiştir.
99​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the quest cannot be performed unless the party leader is performing the quest.[Rehber] Bir parti görevinde boyutsal ışınlama yer alıyorsa, parti lideri görev yapmadığı sürece görev yerine getirilemez.
100​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the party leader has the right to move to the representative.[Rehber] Boyutsal ışınlama yapılan bir parti görevinde parti lideri ışınlamayı kontrol eder.
101​
[Guide] In the case of a party quest that requires dimensional movement, the party members meeting the conditions will dimensionally move together.[Rehber] Boyutsal ışınlama yapılan bir parti görevinde gereksinimleri karşılayan tüm parti üyeleri birlikte ışınlanır.
102​
[Guide] You can capture monsters through the quest. The captured monster loses its ego and follows the player.[Rehber] Görevlerde canavarları yakalayabilirsiniz. Yakalanan canavarlar bilinçlerini kaybeder ve oyuncuyu takip eder.
103​
[Guide] If another player kills a captured monster, it becomes Kao.[Rehber] Diğer oyuncuya ait yakalanan canavarın öldürülmesi sizi Kaos durumuna koyar.
104​
[Guide] COS is a name that refers to all means of transportation/transportation/pet existing in the Silk Road.[Rehber] COS terimi Silkroad Online'da bulunan araçlar / nakliyeler / pet için kullanılan toplu bir terimdir.
105​
[Guide] The European race has a style suitable for party play.[Rehber] Avrupa karakterler parti oyunu için uygundurü.
106​
[Guide] The European race's potion reuse time is 15 seconds, and the pill reuse time is the same as that of the Chinese race.[Rehber] Avrupa karakterleri için potion kullanımında yatışma süresi 15 saniyedir ve Universal pill ilacı için yatışma süresi Çinli için olan ile aynıdır.
107​
[Guide] European races can obtain a mastery level equal to character level X 2.[Rehber] Avrupa karakterlerinin Uzmanlık seviyesi karakter seviyesi x2'dir.
108​
[Guide] There are also skills in which the effect of the European race's buff skill disappears when the weapon is changed.[Rehber] Avrupa karakterlerinin bazı parlatma becerilerinin etkisi silahlar değiştirildiğinde kaybolur.
109​
[Guide] Warrior Mastery of the European race plays the role of a tank (defensive warrior) in the party.[Rehber] Avrupalı bir baş savaşçı bir tarafta tankerin görevini üstlenir (koruyucu savaşçı).
110​
[Guide] The Rogue Mastery of the European race plays the role of a fuller (to draw mobs) and a physical damage dealer in the party.[Rehber] Avrupalı bir Serseri bir çekicinin görevi ile (çete içi çekicilik) tarafta fiziksel hasar yetkilisi görevini üstlenir.
111​
[Guide] The Wizard Mastery of the European race acts as a magic damage dealer in the party.[Rehber] Avrupalı bir baş Sihirbaz tarafta sihir hasarı yetkilisi görevini üstlenir.
112​
[Guide] The Warlock Mastery of the European race plays the role of a debuffer (curse) that weakens the enemy at the party and strengthens the allies relatively.[Rehber] Avrupalı bir baş büyücü düşmanlarını zayıflatarak taraf içinde savunma kaldırma (lanet) görevini üstlenir ve dolayısıyla müttefikleri karşılaştırmalı olarak güçlendirir.
113​
[Guide] Bard Mastery of the European race plays the role of a buffer to strengthen allies by buffing them at the party.[Rehber] Avrupalı bir baş şair parlatma tılsımları ile müttefikleri güçlendirerek taraf içinde savunma görevini üstlenir.
114​
[Guide] Cleric Mastery of the European race blesses the party members at the party, recovers from abnormal conditions, and plays the role of a healer that replenishes HP and a buffer that gives buffs.[Rehber] Avrupalı bir baş vaiz iyileştirme görevini üstlenir ve taraf üyesinin anormal durumunu ortadan kaldırarak taraf içinde korunur ve müttefiklerin HP'sini geri yükler.
115​
[Guide] If one party member is added in a joint distribution party, you get 20% additional experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi ekstra parti üyesini getirirse, parti %20 ek DEN. kazanır
116​
[Guide] If you hunt monsters of level 5 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 30% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 5 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %30 ek DEN. kazanır.
117​
[Guide] If you hunt a monster with a level 7 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 60% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 7 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %60 ek DEN. kazanır.
118​
[Guide] If you hunt a monster with a level 9 or higher at a joint distribution party, you will get an additional 90% experience.[Rehber] Eğer Oto. Dağıtım partisi seviyesi 9 veya üstü bir seviyeye sahip canavarı yenerse, parti %90 ek DEN. kazanır.
119​
[Guide] If you hunt in an area with a joint distribution party, the party-type monster will be regenerated with a probability.[Rehber] Oto Dağıtım partisi bir alanda avlandığınızda, parti türü canavarlar belirli bir yeniden canlanma şansında tekrar canlanır.
120​
[Guide] Party-type monsters are stronger and have higher stamina than normal monsters, but their experience and item drop rates are high, helping the efficient hunting of joint distribution parties.[Rehber] Parti türü canavarlar standart canavarlardan daha büyük güç ve HP sergilediklerinde yüksek DEN. ile birlikte yüksek item düşme oranına sahip olarak Oto. Dağıtım tarafının etkili bir şekilde avlanma oturumuna yardımcı olurlar.
121​
[Guide] If you hunt a party-type monster with a lower level than you, you will receive a high penalty in terms of experience and item drop rates.[Rehber] Seviyesi sizin seviyenizden düşük olan parti türü bir canavarın avlanmasında DEN'de ve item düşürme oranında yüksek ceza alacaksınız.
122​
[Guide] If you use the invisible detection potion, you can detect stealth and invisible enemies.[Rehber] Görünürlük Saptama dozu gizlilik modunda bulunan veya görünmeyen düşmanlarınızı saptamanıza olanak sağlar.
123​
[Guide] Using the Purifying Pill heals one abnormal condition randomly. only! If the pill grade of the purification used is low, the higher grade status abnormality is not removed.[Rehber] Pill of Purification anormal bir durumu rastgele ortadan kaldırır. Ancak ilaç seviyesi düşükse, yüksek seviyeli anormal durum kaldırılmaz.
124​
[Guide] Essence of the dead can be used by anyone and transformed into a monster if the conditions for the level are met.[Rehber] Seviye gereksinimini karşılayan bir kişi Ölü esansını bir canavara çevirmek için kullanabilir.
125​
[Guide] Equipping a harp increases the total mana by 50%.[Rehber] Bir harp sahibi olmak toplam MP'nizi %50 artırır.
126​
[Guide] If you use a low-level skill on a high-level user or monster, the probability of getting the skill decreases, and the maintenance time is shortened even if you are caught in a state abnormality.[Rehber] Yüksek seviyeli bir karakterde veya canavarda düşük seviye beceri kullanılması başarı şansını azaltır ve beceri başarılı bir şekilde kullanılsa dahi süre azalır.
127​
[Guide] While holding down the V key, you can hide all of the users, monsters, and transport/transport methods.[Rehber] [V` tuşuna basılı tutarak oyuncu / canavarlar / araç / nakliyeleri gizleyin.
128​
[Guide] You can quickly use additional quick slots with SPACE + number keys.[Rehber] Boşluk + sayı tuşlarını kullanarak hızlıbölmeyle hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.
129​
[Guide] Options -> You can specify the target view key in the input setting section. When you press the target view key, the camera's viewpoint toward the specified target changes.[Rehber] Hedef Görüntü tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Hedef Görüntü tuşuna basmanız kamerayı seçilen hedefe çevirir.
130​
[Guide] You can set the latest target selection key in C85 Options -> Input Settings. Using the recent target selection key will target the target you have attacked most recently.[Rehber] Son Hedef tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Son Hedef tuşuna basmanız en son saldırdığınız hedefe kilitlenmenize olanak sağlar.
131​
[Guide] You can set the target target support key in the option -> Input setting. If you use the target target support key after catching the target, the target you selected will convert the target to the target you are currently holding.[Rehber] Yardım tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Herhangi birşeyi hedef aldıktan sonra Yardım tuşuna basmanız seçtiğiniz karakter ile şu anda hedeflenen hedefe değiştirmenize olanak sağlar.
132​
[Guide] You can set the auto target (enemy user) key in the option -> input setting. When using the auto target (enemy user) key, the nearest enemy user is targeted. This does not apply to monsters.[Rehber] Oto Hedef (Düşman Oyuncu) tuşunu Seçenekler -> Kontroller'de atayabilirsiniz. Oto Hedef (Düşman Oyuncu) tuşuna basmanız en yakındaki düşman oyuncuya kilitlenmenize olanak sağlar. Canavarlar hariç bırakılır.
133​
[Guide] Only European equipment items are dropped in Eastern Europe, Asia Minor, and Central Asia.[Rehber] Doğu Avrupa'da, Küçük Asya'da ve Orta Asya'da sadece Avrupalı itemler düşer.
134​
[Guide] Only Chinese equipment items will be dropped in China, West Station, and Tarim Basin.[Rehber] Çin, Batı Çin ve Tarim Basin'de sadece Çinli itemler düşer.
135​
[Guide] All Chinese and European equipment items can be dropped from monsters of level 40 or higher centering on the hottan.[Rehber] Hotan yakınında 40 veya üstü seviyedeki canavarlar hem Çinli hem de Avrupalı itemleri düşürebilir.
136​
[Guide] When playing a party, you need to be a little more considerate of your opponent and try to fulfill your role.[Rehber] Bir partide oynarken diğerlerini göz önünde bulundurmalı ve parideki görevinizi yerine getirirken dikkatli olmalısınız.
137​
[Guide] Quests to hunt a certain number of monsters will be able to be performed more quickly through a joint distribution party.[Rehber] Oto. Dağıtım partisini oynayarak canavar öldürme görevlerini hızlandırabilirsiniz.
138​
[Guide] European races can use the skill of the mastery only by holding a weapon suitable for the mastery.[Rehber] Avrupalı karakterler kendi üstünlüklerine uygun olarak üstünlük becerilerini kullanabilmeleri için silahları kullanmalıdırlar.
139​
[Guide] European races must raise their mastery for each class in order to wear the appropriate armor.[Rehber] Avrupalı karakterler üstünlüklerine uygun zırhı giymek amacıyla sınıfı ile ilgili üstünlük ortaya koymalıdır.
140​
[Guide] Some of the skills of the European races are added with secondary skills as the mastery level increases, so when using the skill, the reuse time is applied together.[Rehber] Bazı Avrupalı becerilerde üstünlük seviyesi arttıkça ikinci bir beceri de kazanırlar ve beceri kullanıldığında sakinleşme zamanı her iki beceri için de uygulanır.
141​
[Guide] If you fill the number of links or connections of the skill, you can no longer use the same skill. only! If the previously used skill disappears, it can be reused.[Rehber] Beceri bağlantısı dolu olduğunda, aynı beceri daha fazla etkiye sahip olmayacaktır. Bununla birlikte önceki kalıp tılsımı kaybolduğunda beceriyi tekrar kullanabilirsiniz.
142​
[Guide] Debuff skills or condition abnormalities that cannot be removed with the universal pill can be cured through purification pills.[Rehber] Koruma kaldırma becerileri ve İyileştirme İlaçları ile kaldırılamayan anormal durumlar Saflaştırma İlacı ile kaldırılabilir.
143​
[Guide] If you press the control + number keys, you can select the party member you belong to.[Rehber] Ctrl + sayı tuşuna basarak kendi guild üyeler seçebilri.
144​
[Guide] When you click the quest in the quest list, the related npc is displayed on the mini map and the entire map.[Rehber] Görev Listesinde bir göreve tıklamanız küçük haritada ve ana haritada görev ile ilgili NPC'leri gösterir.
145​
[Guide] The party leader of the party can check the mastery of the target to join through party matching and configure the party in the desired shape.[Rehber] Bir guild lideri Guild Arama sistemini kullanarak potansiyel guild üyesinin üstünlüğünü görüntüleyerek guildi istediği şekilde ayarlayabilir.
146​
[Guide] Special special products cannot be traded safely, but general special products are limited in safe trade.[Rehber] İndirimli Özel Ürünler Güvenli Ticarete konamaz, fakat Standart Özel Ürünler Güvenli Ticarete kısıtlı bir şekilde konabilir.
147​
[Guide] Equipping the Light Armor set increases movement speed by 10% and decreases MP consumption by 10%.[Rehber] Bir light armor donatmak hareket hızını %10 artırır ve MP maliyetini %10 azaltır.
148​
[Guide] Equipping a robe set increases movement speed by 20% and decreases MP consumption by 20%.[Rehber] Bir rob seti donatmak hareket hızını %20 artırır ve MP maliyetini %20 azaltır.
149​
[Guide] In order to enter the forgotten world, you must destroy the dimensional pillars that are generated with a low probability during hunting, and use the dimensional hall items that can be obtained through the summoned ratkey monster.[Rehber] Unutulmuş Dünya'ya girebilmek için, av sırasında karşına pek çıkmayan Dimension Pillar'ları yok etmeli, yok ettiğinde çağrılan Envy canavarını yenmeli ve ondan edindiğin Boyut Deliği'ni kullanmalısın.
150​
[Guide] Talisman items that can be obtained in the Forgotten World can be registered in the Collection Book, and when the collection is completed, you can receive a reward through NPC.[Rehber] Unutulmuş Dünya'da ele geçirilen tılsım item'leri Collection Book'lara atanabilir. Oyuncu, bir koleksiyonu tamamladığında bir NPC'den ödülünü alabilir.

Sevgili kullanıcı,

Konunuz bir süre botlar tarafından incelenecektir.
Konu anahtar kelimeleri: sikroad rehber, silkroad rehber, silkroad bow rehberi, silkroad wizard rehberi, silkroad warlock rehberi, silkroad warrior rehberi, silkroad nuker rehberi, silkroad glavie rehberi, silkroad spear nuker rehberi, silkroad dagger rehberi, silkroad crossbow rehberi, silkroad mobile rehber, silkroad online stone rehber, silkroad rehberi, silkroad online rehber
 
Üst